COL·LECCIÓ
Europa

Europa és un conjunt de 51 obres. 49 seriades i numerades, encara que diferents en color i materials. + 2 de format més gran i úniques. Reflexiona entorn als refugiats que intenten arribar al vell continent, sobretot en la figura dels infants... els grans innocents sacrificats. La seva infància robada intentant sobreviure. Revisió personal i actual del Crist a la Creu.
El 20% de les ventes d'aquesta col·lecció es donarà a la plataforma Girona Acull gironaacull.wordpress.com per invertir en projectes d'ajuda als refugiats.

KD.107

3.500 €

EN VENDA
MÉS INFORMACIÓ

KD.108

150 €

EN VENDA
MÉS INFORMACIÓ

KD.109

3.000 €

EN VENDA
MÉS INFORMACIÓ