Avís legalEl present avís legal regula l'ús i utilització del lloc web www.keldomenech.com, del que és titular Kel Domènech. La navegació per aquest lloc web li atribueix la condició d'USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertim que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part del titular de la mateixa, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d'aquest lloc web. L'usuari a més, s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront de Kel Domènech o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l'autoritzada està expressament prohibida, podent denegar o retirar l'accés i el seu ús a qualsevol moment.

IDENTIFICACIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informem que:

Denominació: Kel Domènech
Nom comercial: Kel Domènech
N.I.F: 40326939G
Domicili social: C/ Forn 1A, Besalú 17850. Catalunya - Spain

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tfn: +34 609 676 010
Email: info@keldomenech.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el titular de la web es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.